Nord Sleipner Nord Sleipner
NY

Nord Sleipner

Kald, skarp og hard
Helle Fabrikker Dalsfjorden Holmedal

Generasjonsperspektiv

Den lange vegen heim

Historia til Helle er ei historie om fortid, notid og framtid. Om vala ein gjer og konsekvensane dei får. For å forstå våre produkt, må ein også forstå kvar vi kjem frå.

Les meir
Helle Fabrikker i butikk

HELLE I BUTIKK

Det er lite som slår å halde ein Helle-kniv i handa. Våre produkt er tilgjengelege over heile landet. Om din lokale forhandlar ikkje har det du er ute etter, finn du det meste i vår nettbutikk.

Finn ein Helle-forhandlar nær deg