Helle Fabrikker Dalsfjorden Holmedal

Generasjonsperspektiv

Den lange vegen heim

Historia til Helle er ei historie om fortid, notid og framtid. Om vala ein gjer og konsekvensane dei får. For å forstå våre produkt, må ein også forstå kvar vi kjem frå.

Les meir
Helle Fabrikker i butikk

HELLE I BUTIKK

Det er lite som slår å halde ein Helle-kniv i handa. Våre produkt er tilgjengelege over heile landet. Om din lokale forhandlar ikkje har det du er ute etter, finn du det meste i vår nettbutikk.

Finn ein Helle-forhandlar nær deg