Nyheit!

Wabakimi Sleipner

Stødig plugg i nytt stål
Helle_Didi_Galgalu_14C28N_1200_10.jpg__PID:906fc168-f508-40c3-8569-19809fd57063 Helle_Didi_Galgalu_14C28N_1200_10.jpg__PID:906fc168-f508-40c3-8569-19809fd57063

Naturleg kvalitet
sidan 1932

Generasjonsperspektiv

Den lange vegen heim

Historia til Helle er ei historie om fortid, notid og framtid. Om vala ein gjer og konsekvensane dei får. For å forstå våre produkt, må ein også forstå kvar vi kjem frå.

Les meir

HELLE I BUTIKK

Det er lite som slår å halde ein Helle-kniv i handa. Våre produkt er tilgjengelege over heile landet. Om din lokale forhandlar ikkje har det du er ute etter, finn du det meste i vår nettbutikk.

Finn ein Helle-forhandlar nær deg