Helle i butikk

Det er lite som slår å halde ein Helle-kniv i handa. Kvar kniv er unik på sin eigen måte. Størrelsen og forma på skaftet kombinert med størrelsen og forma på bladet dannar eit verktøy som passar til din bruk.

Våre produkt er tilgjengelege over heile landet. Dersom din lokale forhandlar ikkje har den kniven du er ute etter, kan du alltid finne dei fleste modellar i vår nettbutikk.