Helle Turkniv

Turkniv

      Her finn du Helle sine klassiske, skandinaviske turknivar i stikktangekonstruksjon. Dette er knivar som er laga for å vere eit best mogleg verktøy på tur - og samstundes sjå bra ut i prosessen. Her finn du modellar med både heiltreskaft og samansett skaft, og modellar som er gode til jaktføremål og som pølsekniv rundt leirbålet.