Handlevogn

Vedlikehald av kniv

Våre knivar er laga for å delta på dine eventyr. Sjølv om dei er fine å sjå på er dei difor først og fremst eit verktøy som er laga for å bli brukt. Som alle verktøy fungerer dei best om ein vedlikeheld dei skikkeleg.

Helle har laga eit beskrivande innlegg om korleis ein best mogleg kan ta vare på kniven din, og du kan lese meir i detalj om godt vedlikehald av kniv ved å følge lenken.