Knivblad

Knivblad

      Her finn du alle tilgjengelege bladmodellar. Kvart nummer kan vere knytt til ulike Helle-knivar. Du må kjøpe eventuelt skaftmateriale i tillegg.