Matlaging i det fri

Matlaging i det fri

      Til matlaging ute i det fri treng ein ulike verktøy til ulike oppgåver. Knivar frå Helle tar alle kulinariske utfordringar på strak arm.