Handlevogn

Kor kan ein kjøpe Helle i butikk?

Helle sine knivar er globalt distribuert gjennom våre partnarar og distributørar verda over.  I Noreg har vi samarbeid med ei rekkje grossistar og butikkar - og vi føreslår at du henvender deg til din lokale distributør dersom du ynskjer å kjøpe ein Hellekniv. Det er alltid best å sjå, kjenne og halde i handa eit Helleprodukt før ein kjøper det. I tillegg er det viktig å støtte opp om lokale butikkar i ditt nærområde.

Dersom din lokale butikk ikkje har Helle sine produkt, så kan du alltid finne nettbutikkar som fører knivane til Helle. Vi har ei rekkje distributørar over heile Noreg som kan hjelpe deg med å finne det rette Helleproduktet for deg.